Διοικητικό Συμβούλιο

Placeholder Image

Κυριμάκης Κων/νος

Developer
Placeholder Image

Μιχόπουλος Δημήτριος

Μέλος
Placeholder Image

Κατσαμάς Βασίλειος

Ταμίας

Μοσχονάς Δημήτρης

Μέλος

Λειτουργάκης Κων/νος

Αντιπρόεδρος Α'

Μεταξάκης Κων/νος

Έφορος

Στεφανάκης Κων/νος

Πρόεδρος ΔΣ

Γερωνυμάκης Κων/νος

Αντιπρόεδρος Β'

Σαρρηγιάννης Παναγιώτης

Γενικός Αρχηγός

Χορηγοί